DENTYSTA INACZEJ

DENTYSTA INACZEJ


Inaczej dentysta Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa dentysta to: ortodonta , lekarz zębów , periodontolog , odontolog , wyrwiząb , stomatolog , ... . ↓ (zobacz wszystkie synonimy do słowa dentysta) ↓

W niniejszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dentysta znajduje się łącznie 6 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 2 różne grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne odpowiedniki znaczeniowe do słowa „dentysta” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy ...

dentysta inaczej oraz synonimy dla słowa dentysta to: dentysta, stomatolog, pedodonta. synonim dentysta | dentysta inaczej - słownik synonimów SynonimInaczej. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce stron internetowych, której używasz bądź zmień przeglądarkę na inną, bez możliwości obsługi skryptów języka JavaScript ...

Synonimy do słowa DENTYSTA.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DENTYSTA. Aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy bli­sko­zna­czne użyj wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WYCH SY­NO­NI­MÓW" po­ni­żej tej listy.

Synonim dentysta. Poznaj jak inaczej można określić słowo dentysta. Znaleziono 2 wyrazy bliskoznaczne do słowa dentysta. stomatolog, żart wyrwiząb,

inaczej dentysta to: dentysta, dentystach, dentystami, dentystą, dentystę, dentysto, dentystom, dentystów, dentysty, dentyści, dentyście 01 dentysta , stomatolog (Wróć do spisu)