JAKIE USŁUGI STOMATOLOGICZNE REFUNDUJE NFZ

JAKIE USŁUGI STOMATOLOGICZNE REFUNDUJE NFZ


W tym ostatnim przypadku NFZ nie refunduje odtwarzania dziąseł i większości zabiegów mikrochirurgicznych. Raz w roku możemy również usunąć kamień nazębny, ale bez ścierania resztek pastą polerską i bez piaskowania.

25.02.2019

 · Dentysta NFZ - świadczenia przysługujące dorosłym. badanie kontrolne zębów 3 razy w roku kalendarzowym. badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku kalendarzowym. usunięcie kamienia i osadu nazębnego 1 raz w roku kalendarzowym.

07.02.2019

 · Wszystkim, którzy mają ubezpieczenie zdrowotne przysługują co prawda badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej, badania kontrolne oraz usunięcie złogów nazębnych (tzw. kamienia), czyli skaling, raz w roku, sytuacja pogarsza się jednak, gdy dzieje się coś złego. NFZ na leczenie zębów daje... 50 zł rocznie.

20.06.2014

 · W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują ponadto: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku; kontrolne badania lekarskie - 3 razy w roku; zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne.

Tak, ale zakres usług jest bardzo ograniczony. Świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ nie wystarczają, by w pełni zadbać o stan jamy ustnej. Warto jednak wiedzieć, jakie usługi obejmują państwowe świadczenia zdrowotne i skorzystać z nich w ramach opłacanych składek zdrowotnych. NFZ: przegląd jamy ustnej za darmo