USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA


05.05.2010

 · Kiedy świadcząc usługi stomatologiczne można opłacać kartę podatkową. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie …

Usługi stomatologiczne: zatrudnienie pracowników a karta podatkowa karty podatkowej . Wnioskodawca świadczy usługi jako lekarz stomatolog i zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę, która wykonuje usługi specjalistyczne, stawkę karty podatkowej ustaloną ma w maksymalnej wysokości, powyżej …

04.01.2017

 · Pielęgniarkę można traktować jako pomoc fachową, której zatrudnienie nie narusza warunków do opodatkowania kartą podatkową. W przekonaniu pracowników urzędu skarbowego, przepisy nie definiują pojęć „pomoc fachowa" i „pomoc przyuczona" oraz nie określają jednoznacznie, jakie warunki powinny spełniać osoby zatrudnione na takich stanowiskach.

25.05.2014

 · Usługi stomatologiczne: zatrudnienie pracowników a karta podatkowa. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie usług stomatologicznych nie powoduje utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w ...

24.02.2015

 · Dentysta, będąc na karcie podatkowej i zatrudniając na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego - nie może korzystać z opodatkowania przychodów z usług stomatologicznych w formie karty podatkowej. Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wymienione są w części VIII poz. 1 tabeli (art. 23 ust ...

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to działalność oznaczona w Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej pod poz. 85, jako usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania.