USŁUGI STOMATOLOGICZNE W SZKOŁACH

USŁUGI STOMATOLOGICZNE W SZKOŁACH


Usługi stomatologiczne w szkołach W czwartek wchodzi w życie ustawa, która nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Jednak tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a zaledwie 7 tys. zawarło już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

04.07.2018

 · Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 1.3: 26.07.2018 15:56 Mateusz Klimczak Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. …

03.09.2019

 · Opieka stomatologiczna w szkołach jeszcze wymaga doprecyzowania. ... jak duże będzie z ich strony zainteresowanie świadczeniem takich usług, a dopiero czas, czy uzasadnione są obawy samorządu lekarskiego, że pełne wykonanie ograniczy dostęp do świadczeń stomatologicznych pacjentów dorosłych.

Gabinety stomatologiczne w szkołach otwarte także w wakacje . Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej. Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. ... z którymi organ prowadzący zawarł umowę na świadczenie usług stomatologicznych.

Wszystkich szkół w Polsce jest 25 tys. - To, czy w szkołach będą stomatolodzy, w dużym stopniu zależy od samorządów - twierdzi minister ... NFZ kontraktuje stomatologię w szkołach. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zakontraktować usługi w kilkunastu szkolnych gabinetach stomatologicznych.

08.07.2021

 · Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania w wakacje gabinetów stomatologicznych w szkołach i poinformowali o tym rodziców. Wskazuje, że w czasie nauki zdalnej dzieci nie mogły korzystać z opieki stomatologicznej.

30.04.2019

 · Dzięki programowi polityki zdrowotnej, przygotowanemu przez Ministerstwo Zdrowia gabinety stomatologiczne wracają do szkół. Wczoraj (29 kwietnia) w Szkole Podstawowej w Zakliczynie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w uroczystym otwarciu gabinetu stomatologicznego. Gabinet ten dzięki ministerialnym środkom finansowym został wyposażony w …

14.08.2018

 · Leśna Góra 2 w Gdańsku. Do maja 2017 w ZSO 7 usługi stomatologiczne były finansowane przez NFZ. W czterech szkołach ( SP 58, SP 2, ZSO 2, ZSG-H) są prowadzone gabinety stomatologiczne, ale jest to prywatna praktyka. - W naszej ocenie środki w programie są zbyt małe na pokrycie całości kosztów utworzenia gabinetów oraz nie ma ...

W zarządzeniu znikło określenie „placówka oświatowa”, a pojawiło się sformułowanie „szkoła”. NRL zauważyła także, iż realizowanie opieki stomatologicznej dzieci w ramach gabinetów stomatologicznych w szkołach nie może się udać przy pozostawieniu wymogów zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych. Praca ...

12.09.2019

 · W czwartek wchodzi w życie ustawa, która nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Jednak tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a zaledwie 7 tys. zawarło już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkich szkół w Polsce jest 25 tys. - To, czy w szkołach będą stomatolodzy, w dużym stopniu zależy od samorządów - twierdzi …